Nieuws

Op zaterdag 8 augustus organiseert onze vereniging een aangepaste open dag bij de bijenstal aan de Heerdweg. Iedereen is vanaf 10 uur van harte welkom. De Corona-maatregelen zullen uiteraard in acht worden genomen.

I.v.m. de corona-crisis heeft de NBV, onze landelijke vereniging, besloten alle cursussen voor dit jaar af te lasten. Onze basiscursus zal in 2020 dan ook niet doorgaan. Ook de landelijke Open Imkerdagen zijn voor 2020 helaas afgelast.

I.v.m. het risico op eventuele corona-besmetting hebben we besloten de jaarvergadering van vrijdag 13 maart niet door te laten gaan. Helaas konden de kandidaat-bestuursleden zich hierdoor niet aan u voorstellen.  Ada Arkema is, zoals de bedoeling was, uit het bestuur gestapt en heeft het penningmeesterschap inmiddels overgedragen aan Cees Kooijman. Formeel zullen de drie nieuwe bestuursleden nog door de vergadering moeten worden gekozen. T.z.t. zal er een nieuwe uitnodiging worden verzonden.

Gisteren (7 februari 2020) hebben we als bestuur de datum voor de jaarvergadering vastgesteld. De vergadering zal worden gehouden op vrijdagavond 13 maart. Er zal o.a. uitleg worden gegeven over toekomstige activiteiten. Uitnodiging plus agenda volgen. Daarnaast is de terugkomdag voor oud-cursisten verplaatst van 13 juni naar 20 juni. De agenda is inmiddels aangepast.

Door omstandigheden hebben enkele cursisten zich afgemeld voor de basiscursus imkeren. Wij zijn op zoek naar twee nieuwe cursisten. De eerste les is zaterdagmiddag 28 maart 2020.  Overige data staan in de agenda 

Op de laatste vergadering half november hebben we o.a. besloten dat er in 2020 drie “terugkomdagen” zullen zijn voor oud-cursisten op een zaterdagochtend van 10 tot 12 uur.  De voorlopige data staan inmiddels in de agenda (11 april, 16 mei en 13 juni). Later volgt hierover meer informatie.

De basiscursus van 2020 zit met 12 personen inmiddels helemaal vol. De cursisten van 2019 zijn bijna allemaal lid geworden van onze vereniging.

Gisteren (25 september 2019) was weer het jaarlijkse examen van de basiscursus imkeren. De gediplomeerden staan inmiddels op de foto op onze website. Gefeliciteerd allemaal.

Zoals altijd zijn de Landelijke Open Imkerdagen in het tweede weekend van juli. Ondanks het frisse weer hebben een redelijk aantal mensen van verschillende leeftijden onze bijenstal aan de Heerdweg bezocht. Het waren gezellige dagen die mede dankzij de aanwezige vrijwilligers goed verlopen zijn. Binnenkort worden de foto’s geplaatst.

Gisteren (4 mei 2019) is er hard gewerkt bij de bijenstal. Het nieuwe deel is voorzien van antiworteldoek en houtsnippers. Twee bokken van 4 meter lang zijn geplaatst en beschikbaar voor leden van de vereniging om hun kasten te plaatsen, bijv. voor de lindedracht.

Evenals vorig jaar bestaat de mogelijkheid om in 2019 samen met de Bijenvereniging naar het koolzaad te reizen. Er zijn twee bestemmingen dit jaar.  Appingedam 5 ha koolzaad, 12 plekken beschikbaar. Contactpersoon: Bernard Sleumer 06 53590111.  Ten Boer 5 ha koolzaad, 6 plekken beschikbaar. Contactpersoon : Bart de Haan 06 21130406

Het hekwerk rond het nieuwe gedeelte is de afgelopen klusdag  geplaatst, verdere inrichting van het terrein moet nog gebeuren. Zoals vermeld op de jaarvergadering is het nieuwe deel bedoeld voor leden van de vereniging die hun kasten graag bij de bijenstal in Uithuizen willen plaatsen.

De nieuwe Segebergers en red cedar kasten zijn inmiddels geverfd en geolied. De Top Bar Hive (lattenkast/natuurbouw) moet nog worden geverfd.

Deze zomer zal er o.a. worden begonnen met (cursus) koninginnenteelt. Uiteindelijk zullen de nieuwe kasten worden gebruikt om eigen volkjes van de vereniging in onder te brengen en om aan de cursisten meerdere soorten behuizingen te laten zien.

De leskist die tijdens de jaarvergadering is gepresenteerd is in concept klaar en kan worden gebruikt door degenen die voor kinderen een presentatie zouden willen geven op bijv. een school of vereniging.

De basiscursus voor 2019 zit met 12 cursisten inmiddels vol en begint zaterdag 23 maart.  Aanmelding voor basiscursus in 2020 is  mogelijk.

Naast onze website is er binnen het Bijenkennisnet een afgeschermd gedeelte opgezet voor NBV afd ’t Hoogeland Uithuizen.  Er staat allerlei informatie op het besloten netwerk. Dit zal in de toekomst nog worden uitgebreid. Je kunt je aanmelden voor het nieuwe netwerk via de website van de NBV. Bart de Haan heeft hierover maandag 7 januari jl. een mail gestuurd naar alle leden. Er zit een uitleg bij over hoe je je kunt aanmelden.

Onlangs hebben we vergunning gekregen van de gemeente voor het uitbreiden van de bijenstal aan de Heerdweg. Er is inmiddels hekwerk besteld, dit zal in januari/februari 2019 worden geplaatst. Daarna zal het terrein worden ingericht en zullen er stellingen worden geplaatst waarop leden hun eigen bijenkasten kunnen neerzetten.

Dankzij een grote subsidie hebben we afgelopen periode extra materialen kunnen kopen. Er zijn extra bijenkasten aangeschaft waaronder o.a. een Top Bar Hive , enkele houten kasten,  kleine kweekkastjes en extra zes-ramers. Bij voldoende belangstelling willen we een cursus Koninginneteelt opzetten. Daarnaast is er een grote elektrische slinger gekocht en een was-smelter plus was-pers. De materialen zullen worden gebruikt tijdens cursussen. Ook is het de bedoeling op de praatjesavond een en ander te demonstreren. De nieuwe data voor onze informele avonden staan inmiddels op de website (meestal op woensdag- of donderdagavond maar ook één keer op een dinsdag)

De 13 cursisten hebben allemaal de basiscursus afgerond en in oktober hun diploma behaald. Elf cursisten zijn lid geworden van onze vereniging

De BBQ in september ter gelegenheid van de 100ste verjaardag was uitstekend verzorgd en is de aanwezigen goed bevallen.

De open imkerdagen op 14 en 15 juli jl. waren erg gezellig. Beide dagen was er de gehele dag aanloop van belangstellenden. Met permissie zijn enkele foto’s op de website geplaatst. Voor de cursus van volgend jaar is er al weer veel animo. Een ieder die heeft geholpen om deze dagen tot een succes te maken hartelijk dank.

Op de eerste praatjesavond in 2018 waren 13 mensen aanwezig. Het was een gezellige avond. 

Afgelopen zaterdag 24 maart is een begin gemaakt met de nieuwe basiscursus. Er zijn dit jaar 13 nieuwe cursisten. Helaas was het nog te koud om de kasten open te maken.

Afgelopen donderdag 8 maart hebben we een gezellige jaarvergadering gehad in ons clubgebouw aan de Heerdweg. Helaas waren er nog niet veel ideeën voor ons 100-jarig bestaan dit jaar. Suggesties zijn van harte welkom